29 October 2013

RM10.00 Siri 7


RM10.00 SIRI 7 (Type 1)
Tahun: 1995 - 1998
Gabenor: Tan Sri Ahmad Mohd Don
Cetakan: Francois Charles Oberthur
Prefix: VR, WK(big) - VV, YR
Replacement Prefix: -
Untuk RM10.00 Siri 7 juga mempunyai 2 variasi pencetak iaitu untuk Siri 1 dicetak oleh Francois Charles Oberthur, manakala bagi Siri 2dicetak oleh Giesecke & Devrient.


RM10.00 SIRI 7 (Type 2)
Tahun: 1995 - 1998
Gabenor: Tan Sri Ahmad Mohd Don
Cetakan: Giesecke & Devrient
Prefix: VV - WK(small)
Replacement Prefix: QA