24 April 2013

Variety 50 sen 1998


Sama seperti post saya yang sebelumnya, Variety 50 sen 2002, 50 sen keluaran tahun 1998 juga mempunyai variety yang berbeza. Variety tersebut ialah small '8' dan big '8'.

Ciri-ciri variety ini mudah untuk dikenali kerana ianya berdasarkan saiz font pada nombor '8' yang berada pada reverse syiling 50 sen 1998. Gambar diatas menunjukkan saiz bagi variety 50 sen small '8' manakala gambar bawah menunjukkan variety 50 sen big '8'.

No comments:

Post a Comment